Tréning és VCA vizsga országszerte

Külföldi munkavállaláshoz kíván SCC/VCA diplomát szerezni?

Tovább...

MOL beszállítóként (vagy leendő beszállítóként) kíván SCC/VCA diplomát szerezni?

Tovább...

A VCA (németül SCC) minősítés biztonság­techni­kai és munkavédelmi előírások ismeretét jelenti.

A minősített egyén bizonyítványa igazolja, hogy tulajdonosa a VCA előírások által megkövetelt valamely szintet teljesítette, így az ahhoz a szint­hez rendelt munkákat elvégezheti. A fő gondolat, hogy a VCA bizonyítvány megszerzése szavatolja, hogy az ilyen végzettséggel rendelkező dolgozó mind magára, mind munkatársaira nézve „biz­ton­ságosan” fogja végezni azokat a tevé­keny­sé­ge­ket, amelyekre minősítést kapott.

A tanúsítvány megfelel a Benelux államokban és az Európai Unióban operatív munkakörben dolgozóktól elvárt VCA vizsgának.

Külföldi
munka-
lehetőségek:

Vinçotte International Hungary Kft.

 

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

VCA/SCC
rendszertanúsítás

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+3614136048

Telefon:

+3614131293,+3614131294,+3613214965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu